Sænk afgiften og betal efter hvor meget du kører

Der er ingen tvivl om, at bilister her i landet er uretfærdigt beskattet. Sådan har det været i årevis og der har aldrig rigtig været taget initiativ til at ændre på den del, men noget tyder på, at der nu endelig er en større revolution på vej. I hvert fald hvis et flertal på Christiansborg agter at lytte til et forslag fra det miljøøkonomiske råd, som ganske enkelt vil afskaffe den nuværende registreringsafgift og i stedet indføre kørselsafgifter efter hvor meget den pågældende bil kører – i daglig tale kaldet GPS-baseret roadpricing.  

En netop offentliggjort rapport  Økonomi og Miljø 2021– fastslår, at der ingen sammenhæng er mellem den belastning, privatbiler påfører samfundet i form af CO2-udslip, luftforurening, trængsel, ulykker og støj, og størrelsen på de afgifter, som private bilejere bliver præsenteret for hvert eneste år. Ved at indføre roadpricing vil vi få en mere fair fordeling af afgifterne, hvor bilister, der kører flest kilometer og på tidspunkter og i områder med megen trafik, er dem, der betaler mest i afgifter.

Billigere biler på landet

Som noget nyt i forhold til de nuværende bilafgifter vil kørselsafgifter give dyrere biler i byerne og billigere biler på landet.

Bilister, der bor i byerne, skal regne med et samlet velfærdstab. Dette skyldes, at kørselsafgifterne i byerne bliver en del højere end de afgifter, de sparer ved omlægningen. Bilister, der bor på landet, opnår derimod en samlet velfærdsgevinst. Denne kommer af, at de får bedre mulighed for at kunne købe en bil og for at køre i en nyere og større bil, end de havde før, står der i rapporten.

Omlægningen af den nuværende bilbeskatning til roadpricing beregnes til, fuldt indfaset, at kunne give et årligt samfundsøkonomisk overskud på cirka 20 milliarder kroner fra og med 2030.

Del artikel

Har du også læst?