DEL

Kommissionen for den såkaldte grønne omstilling af personbiler har i dag meldt ud, at det ikke er lykkedes at finde et oplæg til en fremtidig afgift.

– Kommissionens arbejde viser, at det ikke er muligt at opfylde alle disse hensyn på samme tid, og at der derfor er brug for balancerede løsninger, hvor forskellige hensyn afvejes i forhold til hinanden, skriver kommisionen i en pressemeddelelse. Samtidig slår den fast, at det ikke er muligt at forbyde salg af nye konventionelle biler fra 2030. Kommissionen skulle komme med et oplæg ud fra ønsket om en øget udbredelse af nul- og lavemissionsbiler samt ønsket om en betydelig reduktion af vores CO2-udslip.

Derudover skulle de øvrige samfundsøkonomiske omkostninger ved omlægningen begrænses mest muligt ligesom den nuværende fordelingsprofil i beskatningen var et stort ønske at beholde.

Men det har altså ikke været muligt at få enderne til at hænge sammen. I stedet vil kommissionen nu arbejde videre på en ny rapport, der ventes færdig omkring årsskiftet.

Det betyder dog langt fra, at kommisionen for grøn omstilling af personbiler ikke har haft tid til at kigge på sagerne. Således har man i dag præsenteret 4 modeller som skal være med til at sikre os en mere grøn bilpark. 

1. model: 500.000 grønne biler

Første model er at få en halv million nul- og lavemissionsbiler på gaden. Det er samtidig den model, der giver færrest nye miljøvenlige biler på gaden. Til gengæld er det ifølge kommissionen den model, der giver flest penge i skatter og afgifter.

Modellen går ud på, at omlægge registreringsafgiften, og at der derudover indføres et tillæg til registreringsafgiften på 250 kroner pr. gram CO2 pr. km.

Samtidig indføres et årligt tilskud til de grønne biler på 2500 kroner – noget man kan kalde for en negativ ejerafgift. Derudover indføres et bundfradrag på alle biler – dog et højere fradrag på grønne biler.

Derpå vil man lave en decideret vejafgift, som afvejes af drivmiddel, ligesom der skal indføres en afgift på den lovpligtige ansvarsforsikring. For ejere af benzin- og dieselbiler vil den model koste 400 kroner ekstra årligt.

2. model: 600.000 grønne biler

Den model ligner meget model 1. Dog skal der gives større lempelser på afgiften på grønne biler. For ejere af benzin- og dieselbiler vil modellen her også koste 400 kroner ekstra om året.

3. model: 750.000 grønne biler

Her lyder forslaget, at afgiften på grønne biler sænkes, og at afgifterne til konventionelle biler hæves.

Man vil for eksempel lade brændstofpriserne stiger en kroner pr. liter. Derudover lægges der op til, at prisen hæves betragteligt for udledning af CO2 pr. km.

Modellen indebærer ligesom de to andre, at der gives en negativ ejerafgift som et  årligt tilskud på 2500 kroner til grønne biler. Også her vil man indføre vejafgifter. Denne model vil koste ejerne af diesel- og benzinbiler 2300 ekstra årligt.

4. model: 1.000.000 grønne biler

Denne model er den, som suverænt skal give flest grønne biler – og samtidig den dyreste model for samfundet. Helt konkret er det her ejerne af diesel-og benzinbiler mærker straffen hårdest. Man vil for eksempel indføre et tillæg til registreringsafgiften på 600 kr. pr. gram CO2 pr. km op til 125 gram. Derudover er det 1200 kroner pr. gram.
Også her skal det blive markant dyrere end det er i dag at tanke brændstof. En krone ekstra pr. liter.
Konkret vil modellen betyde en ekstra omkostning årligt på 5300 kroner. Omregnet i kroner og ører svarer det til små 80.000 kroner, hvis man har en diesel- eller benzinbil frem til 2030.

Kommentarer