DEL

Det kan godt være, at bilimportørerne og diverse medier gerne vil fortælle, at det går fremad for salget af elbiler, men i det store hele er det stadig forbavsende få elbiler, der sælges i Danmark. Ud af de mere end 2,5 millioner personbiler, der er nummerplader på her i landet, er der blot skrevet slutseddel på 18.000 elektrisk drevne biler her med udgangen af juni 2020. En ny opgørelse fra De Danske Bilimportører viser, at jo længere østpå du kommer i landet, des større er chancen for at møde en elbil. Andelen af elbilsejere i hovedstadsområdet svarer således til 41 pct. af den totale bestand af elbiler, mens Nordjylland har færrest elbiler med 7 pct. af elbilerne i Danmark. Generelt må man formode, at det er den sunde nordjyske skepsis og den ditto københavnske iver efter at være en slags first mover, der spiller ind, men ifølge den administrerende direktør hos De Danske Bilimportører, Mads Rørvig, så skal årsagen findes et andet sted:

– De store regionale forskelle skyldes særligt ladeinfrastrukturen, siger Mads Rørvig, der peger på, at de store regionale forskelle understreger behovet for investeringer i ladeinfrastrukturen og ny afgiftsmodel for grønne biler.

– Når vi kigger på et danmarkskort over elbilsejere i landet, kan vi konstatere, at der er regioner, der er mere tilbøjelige til at købe elbiler end andre. Årsagerne kan være mange. Jeg tror særligt det skyldes, at bilen er en vigtig og uundværlig del af hverdagen for mange mennesker, og derfor er der også høje krav til ladeinfrastrukturen hos de enkelte husstande – særligt i de områder, hvor bilen er helt nødvendigt for at kunne køre børnene i skole eller for at kunne komme på arbejde, siger Mads Rørvig.

Danmarkskortet over elbilsejere viser, at der ca. er 6000 elbilsejere i hovedstadsområdet, mens Midtjylland har næst flest elbiler med ca. 4000 ejere. Dernæst har Syddanmark og Sjælland ca. 3000 elbilsejere hver og udgør hhv. 13-14 pct. af den samlede bestand. Nordjylland er dermed den region med færrest elbiler med ca. 2000 elbiler, og de udgør dermed kun 7 pct. af de privatejede elbiler i Danmark. 

– Hvis vi skal have flere elbiler i hele Danmark og styrke den grønne omstilling på tværs af regionerne, kræver det, at vi gør det mere attraktivt at køre grønt. F.eks. stiger afgifterne på elbiler lige efter nytår. Det kommer til at påvirke salget af grønne biler yderst negativt, da det vil skabe stor usikkerhed på marked. Vi opfordrer derfor til, at man fra politisk hold bremser denne afgiftsstigning og derved sikre fortsat vækst i elbilsalget. Dernæst skal politikerne kigge på en omlægning af afgifterne på biler, og der foreslår vi en grøn afgiftsmodel, der i højere grad tager højde for bilens miljø- og sikkerhedsmæssige egenskaber, siger Mads Rørvig.