Der kommer flere fotovogne

I aftes indgik et politisk flertal på Christiansborg en længe ventet politiaftale for årene 2021-2023. Aftalen indebærer, at der kommer 450 ekstra betjente til politiet, hvilket kommer til at koste en stor sum penge. For at finansiere den fornøjelse har politikerne vedtaget, at prisen på teori- og køreprøver stiger fra 600 kroner til 1.000 kroner. – Det indebærer derved et finansieringsbidrag til aftalen på cirka 8 millioner kroner i 2021 stigende til cirka 30 millioner kroner årligt fra 2022 og frem efter tilbageløb, står der i aftaleteksten.

Men de midler er langt fra nok til at finansiere de mange nye betjente. Derfor har politikerne samtidig vedtaget, at der skal 25 nye ATK-enheder på vejene i løbet af de kommende 3 år. En ATK-enhed er det vi i daglig tale kalder for en fotovogn. Med andre ord kommer der altså 25 nye fotovogne ud i trafikken de næste 3 år. Den manøvre regner politikerne med vil give cirka 34 millioner kroner i 2022 og cirka 134 millioner kroner i 2023.

Derudover kommer vi også til at se generelt højere bødetakster de kommende år. Af aftalen fremgår det, at “bødetaksterne ikke har været underlagt en løbende regulering for pris- og lønudviklingen”. Og bødeniveauer “udhules” derfor i takt med lønudviklingen, står der.

I aftalen bliver der samlet afsat omkring 650 millioner kroner i 2021 stigende til cirka en milliard i 2023 ekstra til politiet.

Del artikel