DEL

Lovændringen er et led i den aftale som regeringen, de radikale, SF og Enhedslisten indgik i december kaldet ”Aftale om grøn omstilling af vejtransporten”. Aftalen skal, ifølge det politiske flertal, løfte antallet af nul- og lavemissionsbiler til 775.000 i 2030.

– Det er godt, at vi om sider har fået vished for, hvordan den fremtidige registreringsafgift vil se ud. Registreringsafgiften er høj i Danmark, og derfor er det helt afgørende at den indrettes med de rette grønne incitamenter, siger Mads Rørvig, administrerende direktør i De Danske Bilimportører. Han uddyber:

– Det er positivt, at den nye lov er langsigtet og rækker helt frem til 2030. Det gør at bilindustrien bedre kan investere i den grønne omstilling i modsætning til tidligere, hvor man i Danmark har ændret bilbeskatningen nærmest hvert år.

Omlægningen af loven betyder blandt andet, at registreringsafgiften fremover baseres på bilens værdi og CO2-udledning, samt en ændring af satserne og skalaknækkene for person- og varebiler. Desuden indføres et bundfradrag for alle person- og varebiler, samtidig med at alle fradrag og tillæg for brændstofeffektivitet og sikkerhedsudstyr afskaffes. Afgifterne for varebiler, motorcykler, autocampere, veteranbiler m.v. konsekvensrettes, så de følger omlægningen for personbiler.

Loven er vedtaget i dag tirsdag den 9. februar 2021, men har virkning fra 18. december 2020, hvor lovforslaget blev fremsat.