DEL

Går ferien sydpå i egen bil og falder speederfoden lidt for tungt, eller begår du andre færdselsovertrædelser, så er risikoen, for at du efterfølgende får en bøde tilsendt, steget.

Den 1. juli 2019 har Danmark nemlig åbnet op for, at andre EU-landes myndigheder kan slå danske køretøjer op i motorregisteret og dermed finde direkte frem til ejeren. 

Det er et nyt EU-direktiv, der skal gøre det lettere at finde identiteten på de personer, der begår bestemte færdselsovertrædelser i EU, der danner baggrund for den nye mulighed.

Det betyder, at hvis danske bilister kører for hurtigt i et andet EU-land, vil myndigheden i det land, hvor der er begået en hastighedsovertrædelse, have adgang til at søge ejeroplysninger af bilen i Danmark og derefter sende en bøde direkte til ejeren eller brugeren af bilen. 

Politiet i Danmark vil ikke blive underrettet om, at der er sendt en bøde til en ejer eller bruger af et dansk køretøj, hvorfor politiet i Danmark heller ikke vil have mulighed for at hjælpe med eventuelle spørgsmål. Er der spørgsmål til den fremsendte bøde, skal afsenderen af bøden kontaktes direkte.

 

Ved disse overtrædelser kan EU-landene søger ejerforhold i det danske motorregister:

• Hastighedsovertrædelser

• Manglende brug af sikkerhedssele

• Fremkørsel mod lyssignal

• Spirituskørsel

• Kørsel under påvirkning af stoffer

• Manglende brug af styrthjelm (knallert, scooter, mc)

• Ulovlig brug af kørebane

• Ulovlig brug af mobiltelefon eller anden kommunikationsanordning under kørslen 

Det er reglerne i det EU-land, hvor overtrædelsen er begået, der afgør, hvordan danske bilister bliver retsforfulgt.

Kommentarer