DEL

Konklusionen fra Rigspolitiet efter en uge i marken med målerudstyr, kuglepen og blok lyder, at der stadig er for mange bilister, der kører for hurtigt og dermed udsætter sig selv og andre for fare. Fart dræber og er stadig et problem for trafiksikkerheden, som kræver politiets  fortsatte opmærksomhed. Når hastigheden sættes i vejret øges både de strækninger, som bilen kører inden føreren reagerer, og bilens bremselængde.

Overskridelserne fra uge 47 2017 fordeler sig således:

•Knap 2850 overskridelser af den generelle hastighed i byerne

•Knap 1700 overskridelser af den generelle hastighed på landeveje

•Mere end 680 overskridelser af den skiltede samt generelle hastighed på motorveje

•Knap 2900 overskred den skiltede hastighed på vejene, blandt andet hvor hastigheden var nedsat på grund af vejarbejder.

Der er ifølge politiet en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne. Risikoen for ulykker og ulykkernes alvorlighed øges, når der bliver kørt med for høj hastighed. I op mod halvdelen af alle dødsulykker eller ulykker med alvorligt tilskadekomne med personbil i 2015 kørte føreren over hastighedsgrænsen.

Med en minimumbødetakst på 1000 kroner for en fartforseelse er der med lidt let hovedregning altså blevet idømt bøder for mere end 8.000.000 kroner på de syv dage.

Kommentarer