Clever opladning i kæmpe prisfald

– Vi er sat i verden for at investere ambitiøst og langsigtet i den bæredygtige e-mobilitet. Det gør vi ved at bidrage til at gøre det attraktivt og let at vælge elbilen fremfor en bil med forbrændingsmotor. Her spiller prisen på el selvfølgelig en afgørende rolle, og med vores markante prisjustering bliver elbilen nu endnu mere attraktiv, fordi det også for ad hoc-kunderne bliver endnu mere konkurrencedygtigt at køre på el frem for olie, siger Clevers direktør Casper Kirketerp-Møller. Prisen falder således markant – fra 6 kr. til 3,50 kr/kWh for normal- og hurtigopladning og til 5,00 kr/kWh for lynopladning.

Klar besked: Hold afgifter i ro

Prisnedsættelsen – og dermed de konkurrencedygtige priser over for benzin og diesel – hviler dog på den klare forudsætning, at afgifterne holdes i ro. Ellers stiger priserne for forbrugerne.

– Det er vigtigt for mig at sende det klare signal, at priserne hviler på en forudsætning om, at afgifterne til opladning af bilerne i de kommende kritiske år fortsat er attraktive, siger Casper Kirketerp-Møller med henvisning til Eldrup-kommissionens anbefaling om at afskaffe lave afgifter på el til opladning med udgangen af 2021 og dermed gøre det dyrere for de danske forbrugere at køre på el.

– Følges anbefalingen af politikerne, skyder vi den grønne omstilling i foden. Elafgiften er normalt tre gange så høj som afgifterne på fossile brændsler, og på den måde har olie en klimaskadelig konkurrencefordel fra start. Det giver ingen mening, når vi står med en fælles kæmpeopgave i at knække kurven på de stigende udledninger af drivhusgasser fra vores transportsektor, siger Casper Kirketerp-Møller.

– Når vi gerne vil have folk til at foretage en grøn handling i hverdagen, så tilskynder vi dem med lave afgifter. Det kender vi fra varmeområdet, hvor en lavere elvarmeafgift skal få folk til at erstatte oliefyret med en varmepumpe. Sådan bør det selvfølgelig også være for biler, der kan lade hjemme. Derfor siger vi som blandt andre FDM gør: Lad de elbilister, der har en sikker og intelligent ladeinstallation blive beskattet med samme lave afgiftssats som den, der gælder for elvarme, foreslår Casper Kirketerp-Møller.

Afskaffer man processtrømordningen, uden at indføre en ny lav afgiftssats for el til transport, rammer prisstigningerne hårdest for dem, der kører mest og fortrænger mest CO2. Man straffer også dem, der har investeret i en intelligent ladeløsning, der kan aflaste belastningen af elnettet og sikre, at elbilerne lades med mest mulig grøn strøm – samlet set vil det koste vores samfund milliarder i unødige overinvesteringer i forstærkning af elnettet, hvis vi ikke lader vores biler op grønt og smart.

– Det vil være dyrt for forbrugeren og meget lidt klimavenligt, siger Casper Kirketerp-Møller.

Fakta

  1. Prisen falder for løssalg af opladning på det åbne, offentlige ladenetværk til 3,50 kr. per kWh for normal- og hurtigopladning og til 5,00 kr. per kWh. Prisen var før 6 kr./kWh for normal-, hurtig- og lynopladning.
  2. Normalopladning er op til 22 kW, hurtigopladning er fra 22 kW til 99 kW, mens lynopladning er 100 kW og derover.
  3. Prisen falder også til 5 kr/kWh på Europas største roaming-platform Hubject, hvor alle udbydere af opladning har fri adgang til hele Clevers åbne offentlige ladenetværk.
  4. Bestilling af ladebrik til forbrugsafregnet opladning på Clevers ladenetværk gøres samtidig gratis.
  5. De nye priser træder i kraft den 1. oktober 2020.

Del artikel


Har du også læst?